Genom resestipendium från Svensk biblioteksförening har Amanda Köpberg Hansson, barnbibliotekarie och barnrättsombud på Nora bibliotek, gjort ett studiebesök i Singapore. Nu har hon skrivit en rapport om resan.

Vad var det viktigaste du fick med dig från resan?
– Det viktigaste jag fick med mig från resan var inspiration att tänka utanför boxen när det gäller bibliotek för barn och unga. Jag känner också en stolthet över att vi i Sverige kommit relativt långt när det gäller till exempel hbtqi+ och att utgå från barnens bästa.

Vad var det bästa du fick med dig från resan?
– Det bästa med resan var intressanta möten med bibliotekspersonal och att få besöka bibliotek i olika delar av landet. Att få en inblick i den singaporeanska biblioteksverksamheten för barn och unga.

Bild på Stacy, Sing Mi och Amanda på Bukit Pangjang Public Library.
Stacy, Sing Mi och Amanda på Bukit Panjang Public Library.
Bild på Harbourfront Library i Singapore.
Harbourfront Library i Singapore.

 

Läs reserapporten här