Den 3 april samlades knappt 20 medlemmar från Regionförening Sydost för årsmöte. Samtidigt fick vi ta del av två föreläsningar på temat biblioteksrummet. Anna Persson som är verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg inledde med en spaning med rubriken Biblioteksrummet i förändring. Ett av hennes huvudbudskap var att det är människorna, inte böckerna, som ska stå i centrum vid planering av biblioteksrummet. Alex Bergdahl som arbetar på Helsingborgs bibliotek talade om det digitala rummet – där biblioteken skulle kunna göra ofantligt mycket mer.

Under årsmötet valdes Bodil Kjellin, Biblioteken i Karlskrona, Peter Linde, Blekinge tekniska högskola, Kristian Pehrsson, Studerande, Linnéuniversitetet och Ásdís Paulsdóttir, Emmaboda bibliotek in som nya ledamöter i styrelsen. Lotta Gustafsson, Linnéuniversitetet valdes till ny ordförande.