Under årsmötet som hölls våren 2019 beslutade Svensk biblioteksförening följande:

”Att styrelsen /…/ redan under 2020 tillåter institutionella medlemmar att delta i expertnätverken och att detta utvärderas efter två år.”

Försöket kommer att utformas som ett tvåårigt projekt.

Det här innebär att institutionella medlemmar får möjlighet att under testperioden anmäla namngivna anställda till expertnätverken. Mer information kommer att skickas till institutionella medlemmar i början av 2020.

Anmälan av anställda kommer att bli möjlig våren 2020, när utvecklingen av vårt medlemsregister, som vi jobbar med i dagsläget, gör det möjligt.

Har ni några frågor får ni gärna kontakta Jenny Nilsson: jenny.nilsson@svbib.se