Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt hade möte i Stockholm den 19 maj 2016.

Under mötet höll Victoria Owen, University of Toronto, och Jonas Holm, jurist på Stockholms universitetsbibliotek, ett inspirerande samtal om den internationella utvecklingen av upphovsrättsfrågor. Victoria pratade utifrån sina erfarenheter som tidigare ordförande i IFLA-kommittén Copyright and other Legal Matters (CLM). Hon ansåg att biblioteken behöver sträva efter internationella reformer och få samma rättigheter till digitalt material som vi har till tryckt material. Biblioteken behöver vara aktiva på alla plan för att kunna påverka våra politiker, vare sig det är nationellt eller internationellt. Därefter berättade Isabel Dunkars från Bonus Copyright Access om det så kallade Högskoleavtalet som i huvudsak reglerar kopiering av upphovsrättsligt skyddat material i undervisningssyfte. Nätverket arbetar just nu bland annat med ett gemensamt informationsmaterial kring upphovsrätt riktat till lärare och studenter vid universitet och högskolor. Både informationsfoldrar och korta videofilmer planeras. Nätverket har närmare 50 medlemmar och är öppet för alla bibliotekstyper. I dagsläget är merparten av medlemmarna från forskningsbibliotek. Deltagarna arbetar med varierande uppgifter som forskarstöd, digitalisering, undervisning, licenser, öppen data m.m. men har också intresse för internationella frågor.
Kontaktperson för nätverket är Inga-Lill Nilsson vid Karlstads universitetsbibliotek.

Foto: Katarina Wiberg