Välkommen Martin Memet Könick, som är ny ledamot i regionförening Skåne!

– Det känns fantastiskt. Jag är tacksam över att ha blivit invald i styrelsen och kommer med kunskap, lust och nyfikenhet att ta mig an Regionförening Skånes viktiga arbete, säger Martin Memet Könick.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för och med medlemmarna?
– I grund och botten vill jag att vi verkar för det demokratiska samhällets utveckling, genom att till exempel skapa forum där vi på mångfacetterade sätt kan kasta ljus över och diskutera biblioteks- och kulturfrågor.

Vad vill du bidra med?
– Jag vill minska avståndet mellan olika regionföreningars styrelser och Svensk biblioteksförenings styrelse. Jag vill att vi riktar blicken utåt samtidigt som vi har trevliga sammankomster med redan ”frälsta”. Jag vill verka för att behålla nuvarande medlemmar samtidigt som vi får en tillströmning av unga medlemmar. Jag vill anordna och delta i samtal om bibliotek, kultur och samhälle som är inkluderade och har låga trösklar.

Hur kommer det sig att du vill vara med?
– Mitt jobb som bibliotekschef i Landskrona stad och mitt internationella engagemang som invald medlem av den stående kommittén i IFLA:s Public Library Section ger mig en utmärkt möjlighet att vara med och leda och styra regionföreningen framåt. Jag älskar att prata bibliotek, demokrati och kultur och ser arbetet i regionföreningen som en utmärkt möjlighet att göra detta med människor som, precis som jag, vill vara med och förbättra samhället för alla.