Maria Olsson Eklund studerar Urban Studie’s Master’s programme på Malmö universitet och är en av nio som har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium i höst. Hon ska åka till Glasgow Women’s Library och Peckham Library i Storbritannien. Vi har ställt ett par frågor till henne inför resan.

Foto: privat

Varför vill du åka till just Peckham Library och Womens’s Library?
– För att jag är nyfiken på hur människor har tänkt kring behov av bibliotek i socialt utsatta områden och hur de skapat bibliotek som uppfyller de behoven och blir nav i urbana miljöer. Och lockar folk från alla håll, inte bara de först tilltänkta målgrupperna. Jag vill resa till Peckham, för att det är en stadsdel i London som har likheter med socio-ekonomiskt utsatta stadsdelar i Sverige och jag är nyfiken på hur biblioteket används och fungerar i det lokala stadslivet och hur de arbetar med litteratur, information och empowerment. Till Glasgow vill jag resa för att Glasgow Women’s Library skapats för att synliggöra och arbeta med att stärka kvinnors och minoriteters historia och samtid. Det startade redan 1987 då Women in Profile, en konstorganisation som samlade aktivister, konstnärer, akademiker och studenter, började arbeta för att kvinnor skulle vara representerade under 1990 då Glasgow var Europeisk kulturhuvudstad. Idag är GWL ett stort bibliotek och har en bred verksamhet, internationella samarbeten och det trots att det bara finansierats via donationer och volontärarbete. Jag vill försöka förstå hur kraften och energin kunnat upprätthållas och hur GWL används just nu, hur det stärker meningsskapande och empowerment, och också vilka utmaningar de har och hur de tar sig an dem.


Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Ökad förståelse för hur bibliotek som rum, plats och agent har betydelse i det lokala samhället, och också om och hur det blir en länk i och en del av ett nätverk, en del i en stads medvetande. Och i vår globalt uppkopplade tid en del av något större ändå. Kunskap och inspiration, nya tankesätt för vad ett bibliotek kan vara och olika sätt att lösa problem. Jag vill få med mig erfarenheter som gör mig öppnare, vidsyntare och klokare och som jag kan använda i mitt arbete framöver.

Hur känns det inför resan?
– Spännande, och oklart eftersom jag inte hunnit planera allt än.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Fantastiskt, jag trodde aldrig att jag skulle få ett stipendium. Och glad att jag nu har råd att inte flyga :) För tåget är ju lite dyrare än.

Foto: Pixabay