– Det känns jättekul att kunna delta! Jag älskar kunskap, att läsa och att lära mig nya saker och biblioteken har alltid haft en viktig plats i mitt liv. Biblioteken som institutioner, och bibliotekarierna som experter på informationssökning och förmedling av informationskompetens, är ofta självklara och viktiga partners i det arbete vi gör inom Wikimediarörelsen. Vi har mängder av idéer på hur vi kan skapa nya och fördjupa existerande samarbeten och jag hoppas på en hel del intressanta samtal med deltagarna på Biblioteksdagarna.

Varför är det viktigt att prata om digitalisering av det svenska kulturarvet?
– Jag anser att högsta prioritet för de institutioner som bevarar vårt gemensamma kulturarv bör vara att sprida kunskap. Om kunskapen är utgångspunkt är frågan hur den bäst kan förmedlas till samhället. Jag är övertygad om att digitalisering har en helt avgörande roll för att nå så många som möjligt, och för att skapa nya kopplingar och förståelse när material som tidigare varit utspritt kan föras samman. Vi är dock bara i början och det är ett enormt arbete som återstår – men för varje bok, artikel, mediafil eller dokument som digitaliseras skapar vi grunden för en bättre framtid, där informationen är närmare medborgaren och en djupare kunskap och förståelse är möjlig.

Varför ska man komma och lyssna på dig?
– Som en av världens mest välanvända kunskapskällor är Wikipedia viktigt att förstå för alla som arbetar med informationssökning och förmedling av informationskompetens. Jag hoppas att jag ska kunna ge lite insikter om vilka möjligheter och begränsningar som finns att jobba med Wikimediarörelsen för biblioteken. Jag hoppas även kunna bidra med ett lite annorlunda perspektiv, med ett fokus på hur allmänheten kan bidra i det viktiga digitaliseringsarbetet genom crowdsourcing.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Att arbetet med att digitalisera kulturarvet och öka informationskompetensen är så omfattande att vi behöver göra det tillsammans. Sedan hoppas jag att deltagarna ska se att bibliotekssektorn har en nära vän i Wikimediarörelsen och att vi ser fram emot att arbeta ännu mer tillsammans framöver!

Foto: Jan Ainali, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons