Ossian Hall, bibliotekskonsulent på Regionbibliotek Västernorrland, har fått Svensk biblioteksförenings stipendium för att delta i IFLA:s årliga konferens IFLA WLIC, som i år äger rum i Rotterdam, Holland.

– Det känns både roligt och spännande att få möjlighet att delta på WLIC, det är första gången jag deltar men förhoppningsvis inte den sista, säger Hall.

Vad har du för förväntningar?
– Jag förväntar mig ett par intensiva dagar med intressanta föreläsningar och samtal. Men framför allt ser jag fram emot att möta människor som delar mitt engagemang och intresse för bibliotek och biblioteksfrågor, att få ta del av och dela kunskap, erfarenheter och tillsammans utforska vägar för att möta gemensamma utmaningar.

Varför vill du gå på WLIC?
– Bibliotek i många länder står inför liknande utmaningar, för att ha möjlighet att möta dessa tror jag att nyckeln är att samverka och kroka arm med andra för att tillsammans lyfta biblioteken som en självklar plats i samhället. Jag hoppas WLIC skapar en plattform för att inspireras och stödja varandra som en global biblioteksgemenskap. Trots att det under det gångna året har varit stormigt inom IFLA ser jag ett stort värde och styrka i organisationen som en samlad röst för biblioteken internationellt.