Inger Nilsson, skolbibliotekarie på Baldersskolan som är en F-9 skola i Staffanstorp, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för internationellt engagemang för att åka på ”Midterm Meeting” i Rom.

– Det känns fantastiskt roligt att tack vare stipendiet få möjlighet att delta på plats på IFLA Midterm Meeting i Rom! Där ska vi i IFLA-sektionen för skolbibliotek (Standing Committee School Libraries) som jag är med i träffas.

Vad har du för förväntningar?
– Jag förväntar mig många spännande nya möten och givande samtal om skolbiblioteksverksamheter på olika nivåer, från olika delar av världen. Vår ordförande i sektionen, Luisa Marquardt, verksam vid universitetet ”Roma Tre” i Rom, har ett stort kontaktnät och lång erfarenhet av arbete inom IFLA. Vi har ett fullspäckat program den 21-25 mars så jag kommer nog att få lära mig mycket.

Varför vill du gå på IFLA Midterm Meeting?
– Det internationella perspektivet på skolbibliotek har alltid intresserat mig speciellt, att få ta del av forskning, delta i seminarier och föreläsningar och knyta kontakter inom biblioteksfältet från hela världen. Har man det intresset är IFLA och WLIC det största sammanhanget att träffas och verka i. Det är otroligt berikande att få kliva ur sin egen bubbla och se saker i ett större sammanhang. Man får nya insikter och många goda exempel att ta med sig in i sin egen verksamhet.

Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser fram emot att träffa mina kolleger i sektionen och diskutera skolbiblioteksverksamhet ur ett globalt perspektiv, gå mer på djupet, vilket inte riktigt är möjligt på våra digitala möten. De frågor som står på vår agenda rör bland annat Unescos nya skolbiblioteksmanifest, hur vi jobbar mot de globala målen, medie- och informationskunnighet och förbjudna böcker (”banned books”), som tyvärr sprider sig runt om i världen. Sedan är jag väldigt nyfiken på att besöka skolbibliotek i Italien och se vilka skillnader och likheter det är jämfört med i Sverige.

Är det viktigt att delta på Midterm Meeting?
– Det är viktigt att delta då det är den bästa möjligheten att få inblick i vad som pågår i biblioteksvärlden internationellt. Där får vi tillfälle att träffas inom alla spektrumen av biblioteksverksamheter. När det gäller skolbibliotek är IFLA:s arbete ovärderligt, inte minst för de nationer där man håller på att bygga upp skolbiblioteksverksamhet och där IFLA:s riktlinjer används som utgångspunkt. Tillsammans blir vi en stark röst att förespråka vikten av skolbibliotek.