Jenny Lindmark Svedgård är utvecklingsledare på Regionbibliotek Västerbotten, hon kommer att vara med i vårt seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” under Bokmässan i år.

Medverkar gör även Eric Haraldsson, skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö kommun och ledamot i Läsrådet samt Catharina Ek, bibliotekschef i Upplands Väsby. De kommer att diskutera om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information. Lisa Gemmel är utredare hos Svensk biblioteksförening och kommer att moderera samtalet.

– Jag hoppas att det är ett av sätten som biblioteken stärks i sitt uppdrag. Att vi diskuterar i rum som också är tillgängliga för andra aktörer i samhället, och som också kommer att få roller i händelse av en samhällskris. Vikten av samverkan blir oerhört viktig i händelse av kris, säger Jenny Lindmark Svedgård.

Du ska ju vara med och bland annat diskuterar om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot att de även ska vara en del av totalförsvaret i kriser. Varför är det viktigt att diskutera?
– Jag tror att vi främst, i alla fall för folkbibliotekens räkning, behöver prata om två saker i dagsläget. Det handlar dels om huruvida biblioteken är en så kallad samhällsviktig verksamhet. I samma veva kommer också annat fram, till exempel vad ett biblioteks roll blir i krig, kris eller andra stora samhällsstörningar. En större samhällsstörning kan till exempel vara en skogsbrand, ett terrorbrott eller en gänggskjutning. Men det handlar också om att förhålla sig till bibliotekslagen och hålla diskussionen levande kring vilket uppdrag lagen ger oss som arbetar i bibliotek. Vad betyder det till exempel att bibliotek ska bidra till fri åsiktsbildning? Är rollen som biblioteken ska ta i händelse av kris något som definieras av biblioteken själva – eller av en huvudman? Av en myndighet? Totalförsvarsplikten gäller i Sverige, och många har lärt sig jättemycket under de senaste åren om vad totalförsvaret är. För att varje arbetsplats ska vara på det klara med vad det innebär är det bra att prata om det.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Kanske att de, om de inte redan gjort det, tar hem frågan både till sig själv som en del av en profession med ett demokratiskt uppdrag men också till sin verksamhet. Att jobba med frågan utan att ha krisen hängande över sig gör att ens arbetsverklighet blir lättare när något väl händer.