2–8 oktober är det dags för Dyslexiveckan 2023. Årets tema har en stark anknytning till Europaåret för kompetens 2023, som är ett initiativ från EU.

Årets tema för Dyslexiveckan är ”Rätten att utvecklas genom hela livet”.

– Alla människor vill förstås utvecklas hela livet, men för dem som kanske fick kämpa extra hårt i skolan är olika former av både formell och informell utbildning och kompetensutveckling i vuxen ålder av särskild vikt. Det gäller inte minst dyslektiker, som kanske fick sin diagnos så sent att skolan inte kunde stötta på rätt sätt, säger Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblioteksförening.

Temat har en anknytning till Europaåret för kompetens 2023 och syftet med Europaåret är att stimulera ett livslångt lärande. Bakgrunden till satsningen är den snabba förändring som vårt samhälle går igenom.

Illustration av Camilla Svensson för Dyslexiveckan.
Illustration av Camilla Svensson för Dyslexiveckan.

Förändringen beror bland annat på digitalisering och på att vi måste ställa om till ett mer miljövänligt sätt att leva. Det påverkar arbetsmarknaden, och behovet av arbetskraft med rätt kompetens är stort. Men rätt kompetens är också viktig för att vi fullt ut ska kunna delta i det moderna samhällslivet. Med Europaåret för kompetens 2023 vill EU förbättra våra möjligheter till utveckling och utbildning. Rätten att lära och utvecklas gäller alla – även personer som har svårt att läsa, skriva eller räkna.

– Folkbiblioteken och deras samarbetspartners kan betyda väldigt mycket i det sammanhanget. Jag hoppas att många bibliotek tar chansen att visa på de resurser man har och gärna i något samarbete med studieförbund eller folkhögskolor. Bibliotek inom högskola och universitet kan också använda Dyslexiveckan för att visa betydelsen av det man gör för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, säger Nilsson.

Bakom Dyslexiveckan står Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Läsrörelsen och Svensk biblioteksförening.

Mer information finns på Dyslexiförbundets webbplats, länk öppnas i ny flik.

Foto: Bild på Jenny Nilsson, utredare. Illustration av Camilla Svensson.