Ika Jorum jobbar med undervisning i informationssökning för studenter på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH biblioteket. Hon har fått ett resestipendium från föreningen för att delta i Association of Architecture School Librarians konferens i San Diego 2020.

Association of Architecture School Librarians konferens fokuserar på frågor som rör just arkitekturskolor vilket Ika Jorum tycker är intressant.

– Jag hoppas få inspiration och nya idéer till hur jag kan samarbeta med lärare och kolleger för att utveckla stödet till studenter på Arkitekturskolan så att de utvecklar sina akademiska färdigheter. Min ambition är att sprida mina erfarenheter och insikter till kolleger så att vi tillsammans kan utveckla undervisningen och anpassa den så att den passar kurser inom olika program, säger Ika Jorum. Jag kommer också att hålla en presentation om hur vi arbetat med ”Escape Room” som en metod för att introducera nya arkitekturstudenter till biblioteket vilket skapar extra spänning.

Konferensen handlar övergripande om vad det innebär för bibliotek att vara ”öppna” i förhållande till frågor som till exempel handlar om gränsöverskridande samarbeten mellan arkitektur och biblioteket som både en fysisk och digital plats, publicering och hur biblioteket kan inta en central plats på campus. Andra spår som tas upp under konferensen är informationskompetens, metadata, samlingar, Maker Space och bibliotekets funktion som ett laboratorium för lärande.

– Jag ser mig också som en representant för min arbetsplats och kommer ta del av föreläsningar och workshops inom områden jag inte främst men kanske indirekt arbetar med som jag kan dela med mig av till kolleger som arbetar till exempel med öppen vetenskap och rummet som en lärandemiljö och arena för samarbeten, fortsätter Ika Jorum.

Vad är den viktigaste frågan under konferensen tycker du?
– För mig är den övergripande viktigaste frågan samarbeten över gränserna och hur vi kan arbeta för att skapa en känsla av att vara ett gemensamt lärosäte så att biblioteket blir en ännu mer integrerad del av KTH, säger hon.

Hur känns det inför resan?
– Det känns väldigt spännande att komma in i ett nytt sammanhang och få möta internationella kolleger som arbetar med olika frågor inom samma ram. Att få dela erfarenheter och få nya perspektiv att se den egna verksamheten utifrån är berikande. Det skapar också förutsättningar för att utveckla ett internationellt nätverk av kolleger som det går att bolla gemensamma frågor ur olika vinklar med.