Sara Bengtsson är enhetschef inom Bibliotek Uppsala och en av de som fått föreningens resestipendium för att studera folkbiblioteket i Hennepin County, Minneapolis USA.

– Jag är intresserad av att lära mig mer om hur folkbiblioteken i Minneapolis arbetar med inkludering, det omgivande samhället och de sociala utmaningar som finns i flera av bibliotekens närhet. Bibliotekens egen målsättning för sin verksamhet är ”to nourish minds, transform lives and build community together” och jag är nyfiken på hur de omsätter detta i praktiken, säger Sara Bengtsson.

Vad gör folkbiblioteket i Hennepin som är så bra?
– Från bibliotekets sida arbetar man aktivt med att hitta aktiviteter som stöder besökare i alla åldrar som lever i någon form av utsatthet. Under sommaren arbetade man till exempel på ett för oss innovativt sätt med att fånga upp barn och unga, som jag hoppas höra mer om. Jag uppfattar också att de har ett medvetet arbete kring hur biblioteket kan verka i samhället ett större sammanhang, som jag tycker är intressant, säger hon.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Inspiration och nya idéer förstås, men framför allt goda exempel på hur biblioteken arbetar både med och för det omgivande samhället. Jag är även intresserad av hur man arbetar med och för personer med olika modersmål. Minneapolis var länge en relativt homogen stad befolkningsmässigt, men har under de senaste decennierna haft en starkt ökad inflyttning av utlandsfödda, framför allt från Afrikas horn och Sydostasien. Jag är nyfiken på vad det har haft för påverkan på bibliotekens verksamhet, säger Sara.

Vad tror du är det viktigaste att få med sig hem därifrån?
– Jag hoppas få med mig intressanta samtal kring vad bibliotekets roll i utsatta områden är och skulle kunna vara och hur deras biblioteksorganisation på olika sätt arbetar utåt mot samhället, säger hon.