Lisa Pedersen, bibliotekarie på Katedralskolan i Lund, har fått resestipendium från Svensk biblioteksförening för att resa till New York och träffa de ansvariga för studien ”New York City School Library System”.

– Det känns stort och fantastiskt roligt att Svensk biblioteksförening gillade mina idéer för resan och har anförtrott mig stipendiet.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Jag hoppas på att få med mig värdefulla insikter om arbetssätt och professionsutveckling som jag i min yrkesroll ska kunna använda för att utveckla skolbiblioteksverksamheten på skolan där jag arbetar, men också såklart kunna sprida vidare till alla intresserade av skolbiblioteksutveckling.

Varför tycker du att det är viktigt att möta de ansvariga för studien ”New York City School Library system”?
– Jag tror att organisationen ”New York City School Library system” kan bidra med mycket erfarenhet kring hur vi som skolbibliotekarier kan arbeta med elevernas informationskompetens, hur vi som skolbibliotekarier kan arbeta med professions utveckling och hur vi ska stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier. Jag hoppas också kunna göra studiebesök och få följa skolbibliotekarier på plats som arbetar utifrån modeller som ”New York City School Library system” arbetat fram och se hur de tar sig uttryck i praktiken.

Foto: Johanna Olsson.