Liselotte Winka är en av åtta medlemmar som fått Svensk biblioteksförenings resestipendium. Hon jobbar på Konstfacks bibliotek. Liselott Winka ska delta i ARLIS/UK & Irelands 50-årsjubileum och konferens i Glasgow.

Konferensen har tre huvudteman: Kritiska perspektiv på konstbibliotek, Digitala bibliotek och nya användargrupper samt Informationskompetens och undervisning.

– Jag har inte tidigare deltagit i någon konferens med Art Libraries Society i UK & Ireland och eftersom föreningen nu firar 50-årsjubileum kändes det som ett utmärkt tillfälle att delta. Själv har jag arbetat som konstbibliotekarie nästan hälften så länge, i snart 25 år, säger Liselotte Winka.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Att träffa internationella kollegor och göra studiebesök för att se hur andra arbetar med samma frågor brukar vara givande och kan förhoppningsvis ge idéer om nya arbetssätt.

Vad är den viktigaste frågan under konferensen tycker du?
– Kritiska perspektiv på konstbibliotek. Det föredrag som jag ser mest fram emot är Gustavo Grandal-Monteros: ”Decolonising the art library: some initiatives at University of Arts in London”. Det känns helt rätt i tiden att diskutera frågor om avkolonisering och intersektionella perspektiv i samband med både bemötande och representation av olika grupper i samlingarna.

Hur känns det inför resan?
– Konferensen äger rum på Glasgow University, men eftersom Glasgow School of Arts är en partnerskola till Konstfack, där jag arbetar, blir den extra intressant att besöka.

Foto: Maja Olsson Winka

Artikeln publicerades först i Biblioteksbladet nr 5 2019.