Nu har arbetet med att ta fram nominerade till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, mer känt som ALMA-priset. Vi har pratat med Catrin Eriksson som är ansvarig för Svensk biblioteksförenings ALMA-grupp.

Kan du berätta hur ni har tänkt jobba framöver?
– Nu sitter vi var och en på sitt håll och gör varsin lista med tänkbara kandidater att nominera till priset. Under våren ska vi gå igenom alla namn och successivt jobba oss ner till en författare/illustratör som vi kan enas kring. Sedan är det dags att skriva den nya nomineringen. Det fungerar allra bäst som ett lagarbete så att kunna mötas fysiskt någon gång fram emot sommaren vore fantastiskt!

Ni är ett par nya i gruppen, hur har det gått?
– Vi hade ett första möte, digital förstås, i december. Kändes som en bra nystart för gruppen där vi tillsammans fick en möjlighet att planera arbetet utifrån vårt uppdrag. Nu är vi fyra medlemmar igen vilket är ganska lagom. Vi finns i olika delar av landet och har erfarenheter från blandade biblioteksroller men förstås alltid med inriktning på barn och unga.

Vad letar ni efter när ni söker nomineringar?
– Självklart är grunden alltid ett konstnärskap i Astrid Lindgrens anda. Det är så tydligt om den finns där eller inte; det är liksom inget som det går att jobba sig till. Den känns lätt igen hos dem som hittat sitt uttryckssätt, som inte väjer för stora svåra frågor och alltid visar barnet respekt.

Vad är målet?
– Det skulle såklart vara roligt om vi i biblioteksföreningens ALMA-grupp kunde pricka in en vinnare! Och jag hoppas på en prisutdelning på plats i Konserthuset i slutet av maj. De gångerna som jag har varit med där har känts speciella -en hel sal full med barnboksarbetare som tillsammans lyssnar till årets pristagare.

Foto: Lennart Lundwall