Linnéa Rodin är en av sju personer från Biblioteken i Malmö som har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för studieresa till Delft i Nederländerna.

Hur känns det att ha fått resestipendiet?
– Det känns så klart jättekul. Vi är en grupp på sju bibliotekarier som i höst ska ta fram ett gemensamt samlingssystem för barnmedierna i Biblioteken i Malmö och det här blir den perfekta inledningen på det arbetet.

Vilket är syftet med resan?
– Syftet är att vi ska få en djupare inblick i hur de har gjort ett liknande arbete med barnmedierna på folkbiblioteket i Delft i Nederländerna. De har arbetat jättemycket med delaktighet. Det är något som vi också har arbetat mycket med, men på biblioteket i Delft har de utifrån sitt delaktighetsarbete kunnat göra ett samlingssystem för en bred åldersmålgrupp. Den processen är något vi vill veta mer om. Vi är också nyfikna på hur de har samarbetat med skolbiblioteken för att få in systemet där med.

Vad hoppas du på att få ut av resan?
– Jag hoppas på inspiration och många aha-upplevelser.

Vad ser du mest fram emot med resan?
– Att få se deras barnavdelning (som verkar vara fantastisk) på plats och verkligen grotta ner mig i olika val och prioriteringar de har fått göra under resans gång.