Ingrid Johansson jobbar som undervisande bibliotekarie på Chalmers tekniska högskola, bibliotek. Hon undervisar främsta på grundnivå inom informationskompetens. Institutionen hon jobbar på heter Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS). Ingrid Johansson har fått ett resestipendium från föreningen för att delta i konferensen IFALC (International Forum on Active Learning Classrooms) i Minnesota, USA.

Konferensen tar sitt avstamp i rum för lärande och speciellt sådana utformade för aktivt lärande (Active Learning Classroom, ALC), som är en del av dagens och framtidens högre utbildning.

– Jag har sannerligen länge närt en dröm om att få delta och jag är mycket tacksam för det stipendium, som Svensk biblioteksförening har tilldelat mig. Teknologernas lärande är – som alltid – under luppen och inom ramen för det pedagogiska navet arbetar Chalmers kontinuerligt med att möta pedagogiska utmaningar inom högre utbildning. Vi från CLS och biblioteket är delaktiga i detta och här vill jag fortsätta att utveckla mitt och inte minst fördjupa mig i pedagogiken. Jag tror att den här konferensen kommer att ge mig verktyg att mejsla ut nya ingångar inom ramen för ovan nämnda angelägenheter, säger Ingrid Johansson.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Konferensen är en stor del av resan, men dessutom är det så att dagarna före konferensen ges ett s.k. pre-seminarium, i vilket jag skall delta. I den delen erbjuds vi en rad studiebesök och vi ges också tillfälle att träffa och ställa frågor till några av lärarna från universitetet i Minnesota, vilka har en lång erfarenhet av det aktiva lärandet och undervisning i de grandiosa lokalerna.

Vad är den viktigaste frågan under konferensen tycker du?
– Whats in it for me! Hellre säger jag ”us” med tanke på att jag har kollegor som brinner för samma saker och hoppas att ha returväskan full med inspiration, teorier och praktiska tillämpningar inför HT19.

Foto: Oscar Mattsson