Sebastian Tarazona Machicao, ansvarig för språkaktiviteter på Stadsbiblioteket i Malmö, har fått Svensk biblioteksförenings stipendium för att delta i IFLA:s årliga internationella konferens IFLA WLIC, som i år äger rum i Rotterdam, Holland.

Hur känns det att ha fått stipendium för att delta i IFLA WLIC?
– Det känns jättekul!

Vad har du för förväntningar på konferensen?
– Jag hoppas på många och givande möten med kollegor och att ta del och inspireras av allt det arbete som IFLA-sektionerna gör. Konferensen möjliggör ett globalt utbyte som jag tror är oerhört viktigt just nu.

Vad ser du mest fram emot under konferensen?
– Jag ser särskilt fram emot att träffa de andra medlemmarna i min sektion vilket vi inte haft möjlighet till på grund av Covid, liksom alla andra deltagare. Det är det mest givande, utbytet med kollegor från andra länder och delar av biblioteksvärlden. Jag ser också fram emot att delta i det spanskspråkiga forumet på konferensen.

Vad hoppas du på att få med dig från konferensen?
– Nya tankar, idéer och kontakter. Konferensen erbjuder både fördjupning i och uppslag på hur biblioteken arbetar med olika frågor. Jag kommer framför allt att bevaka hur andra arbetar med mångspråk och nyanlända. Vid sidan av detta eftersöker jag en diskussion om bibliotekens roll som arena för fritt kunskaps och kulturutbyte i en tid av skärpta geopolitiska motsättningar.

Läs mer om konferensen på IFLA WLIC:s webbplats, länk öppnas i ny flik.