Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum den 20 maj klockan 08.30–13.00. Även i år kommer årsmötet att hållas digitalt.

Vi har ställt några frågor till Daniel Forsman, som är stadsbibliotekarie i Stockholms stad och sitter i föreningens styrelse, om årsmötet.

Varför är det viktigt att gå på årsmötet?
– Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och det sammanhang där man som medlem har en direkt möjlighet att göra sin röst hörd och att delta i beslut som sätter inriktningen för kommande år. Det är även ett bra tillfälle att stärka sitt nätverk av biblioteksintresserade.

Vad ser du mest fram emot?
– Det är alltid intressant att se vilka motioner som kommer in från medlemmarna. Men i år är det givetvis val av ny ordförande som är mest spännande.

Vad hoppas du på?
– Först och främst hoppas jag att alla medlemmar som vill vara med i god tid säkerställer att de är anmälda på rätt sätt och att tekniken fungerar. Det krävs lite förberedelser men så länge man tagit höjd för det skall det gå bra. Sedan hoppas jag på stor uppslutning, god stämning och spännande diskussioner som resulterar i kloka beslut.

Anmälan

För att delta i årsmötet behöver du föranmäla dig.
Det är viktigt att du anmäler dig med den e-postadress som finns i föreningens medlemsregister. Om du är osäker på vilken e-postadress du lämnat till föreningen, kan du ange alternativ e-postadress i anmälningsformuläret.
Anmälan sker via denna länk senast 5 maj:

Till anmälan

Registrering i VoteIT

Årsmötet kommer att hållas i Zoom i kombination med mötesverktyget VoteIT. Votering sker i VoteIT, där även möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga.

Den 10 maj kommer du som anmält dig till årsmötet att få ett mejl från VoteIT. Du måste registrera dig i VoteIT för att kunna delta i mötet. Länk till Zoom-mötet hittar du i VoteIT när du registrerat dig och loggat in.

OBS! Är du inte registrerad i VoteIT innan 19 maj kommer du inte in på mötet och kan därmed inte delta.

Mötet kommer att vara öppet från 07.30. Vi kommer att stänga möjligheten till inloggning till VoteIT 20 maj kl.08.15är du inte inloggad innan dess kan du inte delta. 

Bekanta dig med VoteIT

Föreningen erbjuder möjlighet att bekanta sig med verktyget VoteIT för dig som vill veta hur det fungerar. Delta i något av våra testmöten tillsammans med årsmötesspecialisten Johan Groth. Du kan välja mellan 17 maj kl 10.00 och 18 maj kl 18.00. Information om dessa möten skickas tillsammans med länken till VoteIT omkring den 10 maj.

Institutionell medlem som behöver rösta via fullmakt?
Kontakta oss på info@svbib.se i god tid före 5 maj.