Bibliotek Rum för Barn i Stockholm var i höstas med i ett utbytesprojekt med tema högläsning. Deltagarna kom från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Initiativtagare var Anna Zieler, en dansk bibliotekarie. Projektet handlade om högläsning i familjen och finansierades av Nordplus. Varje bibliotek presenterade en viss metod eller ingång till högläsning. Sedan prövade biblioteken varandras idéer och besökte varandras bibliotek. Slutligen producerades två texter, som ett sätt att sprida tankarna vidare. En folder riktad till vuxna högläsare och en annan avsedd för bibliotekspersonal. Målet med projektet var att främja högläsning och i förlängningen egen nöjesläsning bland barn.

Anna Eklund jobbar på biblioteket Rum för Barn och var med i utbytesprojektet. De byggde om Rum för Barn 2020 och i samband med det gick biblioteket från sex språk till femtiofyra. Tanken är att de flesta ska kunna hitta en bok att läsa högt för sitt barn i biblioteket, på det språk som ligger närmast hjärtat. Vi har ställt några frågor till Eklund.

Varför valde ni att vara med?
– Med målgruppen 0–9 år är högläsningen grundläggande. Också förmågan att läsa bilder är central. Därför kände vi ögonblickligen att projektet kunde bli intressant. När vi byggde om Rum för Barn år 2020 var den övergripande ambitionen att skapa rum som inbjuder till högläsning, med många krypin och stora kuddar på golvet. Det nordiska samarbetet var i linje med detta, säger Eklund.

Vad är det viktigaste du tycker att ni fick med er av projektet?
– Något av det intressantaste var att alla metoder syftade till samma sak, att på olika sätt bjuda in till dialog med barnet. Det var också spännande att bilden hamnade så mycket i fokus, bland sätten att läsa som lyftes fram. Jag känner ofta att föräldrar överger bilderboken för tidigt, med tanke på hur mycket avancerade bilderböcker som finns: språkligt, bildmässigt och tematiskt.

Vad var det bästa med att vara med i projektet?
– Det bästa med projektet var att träffa andra barnbibliotekarier och bli guidad runt på deras bibliotek. Det är uppfriskande att lämna sin vardagsbubbla och få in ny luft i systemen. Initiativtagaren Anna Zieler genomsyras dessutom av en sådan fin entusiasm, det satte tonen för hela samarbetet.

Hur ser framtiden ut?
– Projektet är avslutat men kontakterna finns kvar. I höstas skickade jag en ljudfil till Anna Zieler där jag läser boken Vi är lajon. Anna ville använda inspelningen under en sagostund. Hon blev inspirerad när vi berättade om högläsning på två språk parallellt och ville pröva en dansk-svensk variant. Här är vi alltid två sagoläsare på plats, men i detta fall skulle min röst alltså spelas upp. Jag har faktiskt inte frågat hur det gick. Kanske ska jag be henne läsa in en dansk version och skicka mig?