Fredrik Norén är disputerad i medie- och kommunikationsvetenskap och är verksam på Humlab – centret för digital humaniora vid Umeå universitet. Under Biblioteksdagarna i maj 2022, kommer han bland annat prata om en digitalisering av det svenska kulturarvet.

Fredrik Noréns forskning behandlar framförallt beröringspunkter mellan mediehistoria, strategisk kommunikation och digitala metoder.

– Jag ser framemot att få vara med och diskutera i ett sammanhang som jag inte tidigare har varit i.

Varför är det viktigt att prata om digitalisering av det svenska kulturarvet?
– Vad man väljer att digitalisera kommer få stora konsekvenser som sträcker sig långt utanför kulturarvsinstitutionerna. Detsamma gäller vad man väljer att göra med de digitaliserade samlingarna. Det handlar bland annat om frågor som berör villkoren för att få tillgång till materialet och möjligheter för forskare att studera materialet.

Varför ska man komma och lyssna på dig?
– Jag kommer bidra med ett forskarperspektiv. För närvarande är jag involverad i olika forskningsprojekt som berör hela kedjan från digitalisering och kurering av, och forskning på, kulturarvssamlingar.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Vilka samlingar som vi väljer att digitalisera – och hur detta görs  – påverkar vår historieskrivning.

Till anmälan   Till programmet