Michael Nordeman, bibliotekschef i Storfors kommun, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att åka till konferensen The Association for Rural and Small Libraries i Kansas, USA.

Storfors ligger i sydöstra Värmland och är befolkningsmässigt sett en av Sveriges minsta kommuner. I kommunen finns ett folkbibliotek och utöver det bemannar de även skolbiblioteket samt köper in bokbusstjänst från en grannkommun.

– Jag är väldigt förväntansfull. Konferensen ska bli väldigt spännande att delta i och jag ser fram emot att träffa biblioteksfolk från hela USA. Jag är samtidigt lite nervös över att vara en ”främmande fågel” i sammanhanget, men jag brukar känna mig väldigt hemma i biblioteksvärlden så den nervositeten släpper nog. Jag ser givetvis också fram emot att få se Wichita. Jag har inte tidigare varit i Kansas, så det blir en helt ny upplevelse, säger Nordeman.

Varför vill du åka till konferensen ”The Association for Rural and Small Libraries”, ARSL?
– Jag är väldigt intresserad av frågor kring små kommuners möjlighet att erbjuda sina invånare en biblioteksservice som är jämställd den som erbjuds i större kommuner och städer. Jag har letat efter organiserade former av kunskapsutbyte mindre bibliotek emellan både nationellt och internationellt, och har därför bland annat intresserat mig för ARSL. När vi talar små bibliotek i ett enormt land som USA rör vi oss förstås ofta inom en helt annan skala än den svenska. USA har trots detta mängder av små landsbygdsbibliotek. Vilka utmaningar möter personalen på dessa bibliotek? Vad har de för verksamhet och hur ser deras uppdrag ut? Hur bemöter de små biblioteken ökade krav på censur och hur navigerar de i en all mer politiserad samtid? Och inte minst, hur ser samarbetet biblioteken emellan ut och hur fungerar det organiserade kunskapsutbytet? Det är bara några av alla de frågor jag ställer mig och som jag hoppas få svar på genom att besöka organisationens årliga konferens.

Vad hoppas du på att få ut av er resa?
– Inspiration till mitt fortsatta arbete! Jag tror att det är väldigt nyttigt att lyfta blicken, inte minst när man jobbat några år inom samma verksamhet. Jag älskar att träffa bibliotekskollegor, både från när och fjärran. Ofta blir jag förvånad över hur likartade våra utmaningar är, oavsett var vi jobbar. Minst lika ofta blir jag fullkomligt golvad av all uppfinningsrikedom, energi och innovation som finns inom vår bransch. Jag är säker på att jag kommer hem vimmelkantig av alla mentala inspirations-knockar jag kommer få i Kansas, inspiration som jag sedan vill använda mig av för att tillsammans med mina kollegor fortsätta att utveckla biblioteksverksamheten här hemma i Storfors.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Jag är väldigt tacksam över den här möjligheten att få fördjupa mina yrkeskunskaper och samtidigt få en upplevelse utöver det vanliga. Det känns kort sagt väldigt kul och jag uppmuntrar andra medlemmar i föreningen att utnyttja möjligheten att söka!

Foto, Storfors kommun.