Anna-Karin Albertsson, enhetschef, Biblioteken i Borås, är ny ledamot i jurygruppen för Bengt Hjelmqvists pris.

– Det känns roligt och hedrande, säger Albertsson.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Priset är en del av Sveriges biblioteks utmärkelser, läs mer om Bengt Hjelmqvists pris och de övriga utmärkelserna här.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Att lyfta det viktiga vardagsarbetet som möjliggör utveckling. Biblioteket måste, i sann Bengt Hjelmqvist-anda, vara förankrat i sin omgivning och lyhört för sina användare. Det är viktigt att lyfta de ideologiska perspektiven på folkbiblioteksarbetet, där är Bengt Hjelmqvist fortfarande någon att hålla i handen, säger Albertsson.

Anna-Karin Albertsson har gedigen erfarenhet från folkbiblioteken som hon tar med sig i rollen som juryledamot.

– Jag började som bokuppsättare när jag var 16 år och har i princip inte lämnat folkbiblioteket sedan dess. Jag har jobbat på skolbibliotek, varit bokstartare, ansvarig för barn och ungas biblioteksverksamhet och de senare åren har jag varit bibliotekschef med mer övergripande ansvar. Jag är nu sedan något år tillbaka i Borås där jag bor och är chef för två bibliotek i så kallade socioekonomiskt utsatta områden, berättar hon.

Vad kommer du att tillföra juryarbetet?
– Jag ser det läsfrämjande arbetet som ett verktyg för folkbibliotekets demokratiska uppdrag och jag ska hålla Bengt Hjelmqvists fana högt när det gäller allas tillgång till biblioteket, svarar Albertsson.