Genom resestipendium från Svensk biblioteksförening har Maria Johansson, bibliotekarie på Lycksele bibliotek, gjort ett studiebesök i Storbritannien med fokus på ”autism friendly libraries”. Nu har hon skrivit en rapport om resan.

Vad var bäst med resan?
– Det bästa med resan var att få träffa och inspireras av den fantastiska eldsjälen Sorrelle Clements på biblioteket i Tile Hill. Att få höra henne berätta om hur hon genom sitt hjärtliga och engagerade arbetssätt lyckats få familjer med autistiska barn som tidigare inte besökte biblioteket att istället börja se biblioteket som ett andra hem.

Vad var det viktigaste du fick med dig från resan?
– Det viktigaste jag fick med mig är all inspiration för att arbeta vidare med att tillgängliggöra biblioteket för användare med kognitiva funktionsnedsättningar. Det räcker inte att säga att alla är välkomna, vi behöver ha tät kontakt med de prioriterade målgrupperna, lyssna väl och se till att göra de justeringar som som behövs. Jag tar också med mig en glädje över det svenska biblioteksväsendet och vikten av att värna det.

Läs reserapporten här, länk öppnas i nytt fönster!