Emilia Bjuggren (S) är oppositionsborgarråd och ledamot av Kulturnämnden, Stockholms stad. Under Biblioteksdagarna 2022 kommer hon bland annat att diskutera folkbibliotekens ansträngda ekonomi.

Varför är bibliotek viktiga?
– Biblioteken är viktiga på många sätt, inte minst utifrån att de ger människor chansen att upptäcka litteraturen och därigenom utvecklas och bildas. När vi läser får vi fler perspektiv och tillgång till nya världar.

Vilken förändring vill du göra för biblioteken?
– Jag vill att biblioteken ska få resurser att vara öppna och tillgängliga i hela staden. Programverksamheten och det uppsökande arbetet mot barn och unga ska stärkas. Öppettiderna ska öka och nya bibliotek ska öppna, exempelvis ett i Rågsved.

Senaste boken du läste?
– The Diamond Eye av Kate Quinn.