Gudlaug Hermannsdottir jobbar på Internationella engelska skolan i Tyresö. Hon har fått föreningens resestipendium och ska åka på studiebesök till Saint Wilfrid’s C of E Academy i Blackburn, England. Vi har ställt ett par frågor till henne inför resan.

Varför vill du åka till Saint Wilfrid’s C of E Academy i Blackburn?
Jag ville gärna besöka ett skolbibliotek utomlands för att lära mig mer om arbetsmetoder i en annan skolbiblioteks kultur och miljö. Jag valde just den här skolan för att deras bibliotekarie, Emma Suffield, blev vald till bästa skolbibliotekarien i England 2018. Saint Wilfrid’s ligger i Blackburn, som är en industristad i norra England där 20% av befolkningen består av invånare med en annan etnisk bakgrund och skolan ligger i ett diversifierat område i staden. Eftersom vi har många elever med svenska som andra språk tänkte jag att de har många likheter med vår elevkår. Och jag tror att resan skulle kunna hjälpa mig att växa i mitt arbete.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
Konkreta metoder för att väcka läslust hos elever som har svårt att ta till sig böcker och läsning.
Att öka intresse för läsning bland alla våra elever är enormt viktigt och jag är alltid ute efter nya strategier när det gäller detta. Jag vill gärna bli inspirerad av Emma Suffield eftersom hennes bakgrund och ambition låter fascinerande. Läsning i skolan har ökat enormt (450%) sedan hon tog över biblioteket och introducerade sitt “Accelerated Readers Programme”. Emma lägger mycket tid på att väcka läslust hos pojkar och omotiverade läsare och hon har en bra förmåga att engagera eleverna i läsning, tack vare hennes personliga, innovativa och stödjande sätt att engagera sig med eleverna. Sedan hoppas jag på att få några tips i verktygslådan för att själv kunna inspirera våra elever till läsning.

Hur känns det inför resan?
Fantastiskt bra, jag tror att mitt studiebesök kommer bli väldigt givande och jag ser fram emot en ny utmaning. Och som en extra bonus kommer den fantastiska barnboksförfattaren Tom Palmer vara där på besök samtidigt för att göra workshops med eleverna, det ser jag fram emot!

Foto: Hanna Bjorg Gudmundsdottir