Under Järvaveckan i början av juni kommer Sveriges Författarförbund att hålla i panelsamtalet ”Morgondagens bibliotek: Hur biblioteken kan bli en demokratisk kraft”. Svensk biblioteksförening är medarrangör.

I panelen sitter Torun Boucher, äldre- och kulturborgarråd (V) Stockholms stad, Jan Jönsson, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad, Cilla Dalén, skolbibliotekarie, Enbacksskolan i Tensta, Stockholms stad och Sabina Dethorey, biblioteks- och stadsutvecklare på Rosengårdsbiblioteket, Malmö stad.

– Järvaveckan är ett viktigt och bra tillfälle för debatt, den tilldrar sig 200 meter från min skola och till Järvaveckan kommer både invånare i alla åldrar från närområdet och politiker, säger Dalén.

Bibliotekens demokratiska uppdrag blir allt viktigare. I Malmö satsar man stort på Rosengårdsbiblioteket som är nyöppnat med tre gånger så stora, moderna lokaler. På skolbiblioteken i Järva arbetar bibliotekarier med att stärka språk-, läs- och skrivutveckling. Vilka politiska insatser behövs för att stärka biblioteken i Järva? Vilken roll spelar Rosengårdsbiblioteket i sin stadsdel, och vilken roll skulle folk- och skolbiblioteken i Järva kunna spela om de fick rätt förutsättningar?

– Det känns väldigt roligt att få delta på Järvaveckan och diskutera bibliotek i en tid när biblioteken kanske är viktigare än någonsin. När priserna och hyrorna stiger är stadens ansvar för tillgänglig kultur än viktigare, säger Boucher.

Huvudarrangör för seminariet ”Morgondagens bibliotek: Hur biblioteken kan bli en demokratisk kraft?” är Författarförbundet, medarrangör är Svensk biblioteksförening.

– Jag ser väldigt mycket framemot både Järvaveckan och att få prata mer om bibliotekens roll i samhället. Här finns en möjlighet att diskutera viktiga ämnen som inte alltid tycks prioriteras i samhällsdebatten, säger Jönsson.

Han menar att Järvaveckan har gjort ett fantastiskt arbete med att föra politiker och boenden i Järvaområdet närmare varandra.

– Samtidigt får de också hela Stockholm att ta sig till den här delen av staden, de skapar möten och samtal som kanske aldrig hade skett annars. Deras insats för integrationen i Stockholm ska inte underskattas, säger han.

Jönsson fortsätter med att säga att biblioteken har en unik position i det svenska samhället.

– De underlättar för samtal och nätverkande mellan människor i lokalsamhället genom samarbeten med föreningar och andra aktörer. Det kan vara i form av bokcirklar, språkcafé, läxhjälp eller andra aktiviteter och arrangemang. Samtidigt bidrar de till språkutveckling, folkbildning och att olika berättelser och röster får ta plats, säger Jönsson.

Dethorey säger att alla kommuner i Sverige borde fördjupa sig i vad biblioteken kan bidra med i lokalsamhället. Hon menar att det skulle leda till att fler kommuner skulle satsa mer på biblioteken.

– Först vill jag slå fast att jag tror att bibliotek kan bidra med det som man ger dem förutsättningar att bidra till. Jag har arbetat länge med stadsutveckling och områdesutveckling och det är tydligt att det kommuner och lokala aktörer strävar efter att uppnå via lokala utvecklingsarbeten, skulle kunna uppnås via bibliotek.

Dethorey menar att biblioteken är en arena och möjliggörare för demokrati, kunskap, läs- och språkglädje. Men också en mötesplats och ett tryggt offentligt rum, välkomnande och inkluderande.

– På biblioteken finns möjligheter att arbeta främjande med exempelvis tillit, ”empowerment” och inkludering. Allt det där är ju ganska självklart men om vi sedan griper oss an det utifrån de specifika förutsättningar som finns i det aktuella geografiska området, så skulle jag säga att det finns outsinliga möjligheter till samspel och samverkan. Dessutom – utöver dessa konkreta betydelser – så har biblioteket även en symbolisk betydelse. Ett bibliotek signalerar att en plats är viktig, att demokrati är viktigt och att alla ska ha likvärdig tillgång till kunskap, böcker, läsande och språk, säger Dethorey.

Fotot på Torun Boucher taget av Maurits Otterloo, fotot på Cilla Dalén taget av Mattias Blomgren och fotot på Jan Jönsson taget av Kate Gabor.