Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson har anställts som biträdande överbibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek.

– Efter väldigt många år inom folkbibliotekssektorn ser jag fram emot att fördjupa min kunskap om universitetsbibliotekens verksamhet. Jag är glad över att få fortsätta att arbeta med ledning och styrning av en stor organisation och över alla samarbeten med kollegor som det innebär, säger Johanna Hansson.

Johanna kommer närmast från Almedalsbiblioteket, Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek. Almedalsbiblioteket drivs av Uppsala universitet och Region Gotland. Hon börjar sitt nya jobb den första april 2019.