Jonatan Lamy, vice ordförande för Sveriges Elevkårer, är ny ledamot i vår juryn för Svensk biblioteksförenings barnrättsutmärkelse Elefanten.

– Det känns fantastiskt fint att vara med i juryn! De eldsjälar vi har runt om i landet, inte minst i bibliotekens värld, är helt avgörande för att stärka barns rättigheter idag och i framtiden. Att få premiera och ge erkännande till de insatserna bidrar inte bara till att belysa vilket arbete som görs redan idag, utan även till att inspirera andra och stärka viljan att göra skillnad framåt. Med tanke på att alla nomineringar som kommer in antagligen kommer vara just sådana avgörande insatser bävar jag mig däremot lite inför att behöva utse en vinnare, säger Lamy.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Frågan om barns kunskap om sina egna rättigheter ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Det är ju först när barn och unga har kunskap om vilka rättigheter de har som de kan tillämpa dem i praktiken och få större makt över sina egna liv. Ett slags demokratisk verktygslåda, kan man säga! Där är barnkonventionen en stark och ofta underutnyttjad grund som alla barn borde känna till och alla vuxna borde tillämpa aktivt i sitt arbete med barn och unga. Att bara en av fem unga helt känner till sina rättigheter* gör frågan än viktigare för mig, både i mitt arbete till vardags och i juryn för Elefanten.

Vad hoppas du kunna tillföra?
– Ett konkret perspektiv med avstamp i barn och ungas tillvaro idag, i en snabbrörlig omvärld med fler intryck och influenser än någonsin tidigare. Som demokratiskt engagerad i elevrörelsen sedan många år tillbaka kan jag också bidra med kunskap om vad som fungerar för att stärka barn och ungas rättigheter i praktiken – ett öra mot målgruppen med sakkunskap om demokratisk praktik, helt enkelt! Där hoppas jag att jag kompletterar övriga jurymedlemmar i deras respektive erfarenheter och perspektiv, och att vi tillsammans ska stärka varandra i arbetet de kommande åren.

Foto: Sveriges Elevkårer.