Årets bokbuss 2016 tilldelas Jönköpings bokbussverksamhet. Priset delas ut på Stockholms stadsbibliotek 24 oktober vid ceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser. 

Juryns motivering:
När kommunal biblioteksverksamhet byggs upp och utvecklas går det att välja olika utvecklingsvägar. Den grundläggande förutsättningen är dock att biblioteken, för att även i framtiden vara relevanta, måste fortsätta att utvecklas kontinuerligt. En avgörande del i detta är att det från beslutsfattarnas sida hela tiden finns en insikt om att utveckling kräver engagemang, resurser och uthållighet. När dessa förutsättningar finns för den mobila biblioteksverksamheten ger det både brukare och personal möjlighet att prova nya vägar, att modernisera befintlig verksamhet, att bygga upp nya förväntningar (som också kan infrias) samt att vidga gränserna för vad de mobila biblioteken kan och skall göra. Årets pristagare lever upp till allt detta och därför har juryn beslutat att Årets bokbuss 2016 skall tilldelas Jönköpings bokbussverksamhet.

Jury:
Anders Gistorp, Falkenberg, ordförande
Lise-Lott Nilsson, Lund, representant för bokbussar
Margita Rydefjord, representant för föregående års vinnare
Olof Berge Kleber, Borås, representant för Biblioteksmuseet
Helena Kettner Rudberg, representant för Svensk biblioteksförenings styrelse

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Priset delas ut till den bokbuss som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får överta ett vandringspris som är en trämodell av den första svenska bokbussen.

Foto: Privat