Välkommen Josefin Lindblom, ny ledamot i Regionförening Väst!

Josefin är sedan början av året enhetschef för biblioteken Backa, Kärra och Tuve i Göteborg.

– Det känns såklart jätteroligt att vara med i styrelsen för en förening som jobbar med att stärka våra bibliotek på olika fronter.

Hur kommer det sig att du vill vara med?
– Jag är väldigt intresserad av biblioteket i relation till vårt samhälle och vår föränderliga omvärld, där jag hoppas kunna hitta inspiration och nya perspektiv till min egen verksamhet. Jag tror också på att knyta band mellan olika slags bibliotek är viktigt för vår utveckling, vi har mycket att lära och lära av varandra.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för och med medlemmarna?
– Jag hoppas att vi ska kunna bidra med att föra in perspektiv och goda exempel från verksamheter i västsverige till den nationella föreningen, att vi ska kunna hämta inspiration utifrån, och att arbeta aktivt med lärande för föreningens medlemmar.

Vad vill du bidra med?
– Jag hoppas kunna bidra med kunskap och perspektiv från folkbiblioteken, speciellt inom områdena utveckling av bibliotekens digitala verktyg och läsfrämjande för barn och unga som är de områden jag arbetat mest inom.