Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Julia Lindell som läser sista terminen på masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och jobbar extra på SLU-biblioteket.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– I och med mitt första steg in i biblioteksvärlden kändes det självklart att gå med. Som student är man ny på allt och biblioteksföreningen tänkte jag var ett sätt att få möjlighet att lära sig mer biblioteksvärlden, exempelvis genom nätverken. Jag ville även stötta det arbete som görs i föreningen, såsom utgivningen av Biblioteksbladet och rapporter.

Hur länge har du varit medlem?
– Jag har varit medlem sedan sommaren 2022, precis innan jag skulle påbörja mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap.

Vilken är den viktigaste frågan under dina studier just nu?
– Just nu skriver vi masteruppsats, vilket är en process som skapar många frågor hela tiden. Jag skriver om folkbiblioteks arbete med fortbildning utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Eftersom biblioteksverksamhet är i ständig förändring är kompetensutveckling viktig för att nå våra mål och uppdrag, och därför intressant att djupdyka i. Jag ser fram emot att lära mig mer om hur man upplever och organiserar sig för fortbildning under terminen.

Vad gör du på fritiden?
– På fritiden är jag nationsaktiv i Uppsalas studentliv, där jag driver ett nationsbibliotek och håller aktiviteter i anslutning till det. Annars brukar jag umgås med vänner. Jag gillar även att skriva! Och läsa såklart!