Priset Årets mobila bibliotek 2023 tilldelas Julla Májja – den samiska biblioteksbussen.

– Vi är otroligt glada för utmärkelsen! Det är en ära bara att bli nominerad, men att dessutom utses till årets mobila bibliotek känns helt galet, säger Nadja Grundström Fjellner, som är projektledare i Sorsele kommun.

Den samiska biblioteksbussen når ut till åtta kommuners invånare inom V8-bibliotekens samarbete med exempelvis språkrevitalisering, samtal om psykisk ohälsa, matens kretslopp från fjäll till bord, renskötselyrket, samisk kultur, traditionell kunskap, duodji, jojk, teater, film och litteratur.

Fjellner säger att aktiviteter som den samiska biblioteksbussen erbjuder är relevanta för både samer och de som inte är samer. Verksamheten har personal med samisk kompetens och är en länk som bidrar till att samordna och förenkla kommunikationen mellan skola, samiska samordnare, myndigheter, biblioteken, föreningar och samiska kulturaktörer.

– Just nu kör vi runt i vårt tillfälliga fordon i väntan på ett större och det känns otroligt fint att trots att vi för tillfället kör runt i en skåpbil så har hjärtat i verksamheten visat sig så pass stark att den blir utsedd till årets mobila bibliotek trots att vi dagligen kämpar för att hitta finansiering för kommande verksamhetsår, säger Fjellner.

Det viktigaste för personalen är att de ska ta med litteraturen och kulturen ut till målgruppen. Fjellner säger att det är en förmån att få möta människor i deras vardag och på deras villkor.

– Det finns inget bättre än att mötas av förväntansfulla innevånare som får uppleva litteratur och kultur på plats utan att behöva resa långt. Det vi gör i vår verksamhet och all den tid och det engagemang vi lägger ner har börjat ge resultat, säger Fjellner.

Nu ser de fram emot att jobba vidare med ett ändamålsenligt fordon eftersom projektet tilldelats pengar av Kulturrådet.

– Det blir en ära att ta med vandringspokalen under året i processen att utforma ett nytt fordon och fortsätta utveckla vår verksamhet till det vi drömmer om. Då kan vi titta på den och se vad vi faktiskt hittills åstadkommit och bli fyllda med än mer energi och kämpaglöd.

Juryns motivering:
Tack vare samarbetet V8 mellan de åtta inlandskommunerna Sorsele, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Åsele och de samiska samordnarna når den samiska litteraturen och kulturen ut till många av de som bor i Västerbotten. Biblioteksbussen Julla Májja besöker platser runt om i alla kommunerna och har med sig samisk och lokal litteratur under sina turer. Vidare kommer Julla Májja med exempelvis språkrevitalisering, samtal om psykisk ohälsa, matens kretslopp från fjäll till bord, renskötselyrket, traditionell kunskap, duodji, jojk, teater, film och litteratur. Verksamheten riktar sig till besökare i alla åldrar och samarbetar med många olika aktörer i samhället. De åtta kommunbiblioteken bistår Julla Májja med sitt samlade mediebestånd. Det innebär bland annat att besökarna både kan låna, återlämna och beställa hela V8-bibliotekens utbud via Julla Májja. De kommuner som är involverade i samarbetet är till ytan större än de cirka hundra kommunerna i Skåne län, Stockholms län, och Västra Götalands län tillsammans. När det bor 5,6 miljoner i storstadslänen bor det dock i Julla Májjas hela upptagningsområde drygt 37 000 personer. Det ger en fingervisning om förutsättningarna för det enastående arbete Julla Májja gör för att tillgängliggöra kultur i en av landets allra mest glesa delar. Att de dessutom arbetar med att tillgängliggöra språk och kultur för Europas enda urfolk, samt sprider kunskap om den samiska minoriteten till andra grupper, gör Julla Májja till en värdefull verksamhet även ur ett internationellt perspektiv, väl värd att lyfta som ett gott exempel för andra länder och världsdelar. För ett ambitiöst och idogt arbete med att nå ut till allmänheten med den samiska kulturen och de samiska språken utser vi Julla Májja – den samiska biblioteksbussen till årets mobila bibliotek 2023”.