Svensk biblioteksförening har flera intressanta och viktiga expertnätverk. Ett av dem är Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna.

Vi har pratat med Åsa-Maria Berg Levinsson, mångspråksbibliotekarie med särskilt fokus på nationella minoriteter vid Borås stadsbibliotek. Hon är kontaktperson för nätverket.

Varför gick du med i nätverket?
– Jag var en av dem som startade upp nätverket. Vi såg ett behov av ett separat nätverk kring frågan då den är komplex och ofta upplevs som svårnavigerad för bibliotekspersonal.

Vilken är den viktigaste frågan för er just nu?
– Just nu händer det mycket när det gäller nationella minoriteter och bibliotek, till exempel att Kungliga biblioteket utvecklar appen ”Bläddra” och att det skapas resursbibliotek för de nationella minoriteterna. Inom nätverket försöker vi att hålla oss uppdaterade kring allt det som händer och till exempel skapa dialog mellan bibliotekspersonal och resursbibliotek.

Varför är det viktigt med nationella minoriteter?
– Det är viktigt att förstå att det handlar om mänskliga rättigheter när det gäller de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Detta är grupper som historiskt blivit förtryckta av myndigheterna i Sverige, vilket har gjort att språk och kultur för många nästintill har försvunnit. Det är då det offentligas ansvar att hjälpa till att försöka vända utvecklingen och utveckla dessa delar som det offentliga historiskt har raserat – innan det är för sent! Och här har biblioteken och bibliotekspersonalen en nyckelroll.

Vad är det bästa med att vara med i nätverket?
– Det bästa med att vara med i nätverket är att vi skapar allt tillsammans, att vi alla har en vilja att förbättra och utveckla bibliotekspraxis inom frågan samt att det finns en möjlighet för bibliotekspersonal som själva är rättighetsbärare att få kollegialt stöd.

Varför är det viktigt med bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna?
– Eftersom så mycket i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) handlar om språk och kultur, har den en direkt beröringsyta med bibliotekssektorn, där nationella minoriteter som grupp är prioriterad i Bibliotekslagen. I Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ses barnen också som särskilt prioriterade, precis som i Bibliotekslagen. Det finns alltså ett starkt lagligt incitament för att arbeta aktivt med de här frågorna, men många vet inte riktigt hur man bäst går till väga. Det är därför nätverket finns, för att kunna utgöra en resurs för bibliotekspersonalen med central, uppdaterad kunskap och fortbildningsmöjligheter.