Svensk biblioteksförening har flera intressanta och viktiga expertnätverk. Ett av dem är Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder.

Vi har pratat med Anna Åkerberg som är utvecklare på Region Skånes kulturförvaltning och som har varit med i expertnätverket sedan det bildades. Hon är även kontaktperson för nätverket.

– Just nu jobbar vi i nätverket för att verkligen bli en relevant resurs för våra medlemmar inom alla bibliotekstyper. Vi har bildat en ny samordningsgrupp med bred kompetens som testar nya former för att medlemmarna ska kunna reflektera tillsammans, dela lärdomar och erfarenheter och stötta varandra. Arbetslivet idag är komplext. Vi växlar mellan flera arbetsuppgifter och områden samt deltar i många olika sammanhang och nätverk. Därför behöver vi hitta metoder för effektiv kunskapsdelning och skapa trygga sammanhang som ändå inte kräver alltför mycket tid och planering.

Varför gick du med i nätverket?
– En viktig orsak var att det fanns flera personer som jag kände till sedan innan och som jag gillade och hade respekt för i gruppen som startade nätverket. Sedan tyckte jag att det var intressant med ett sammanhang som fokuserade på just metoder för verksamhetsutveckling, på olika sätt att pröva sig fram för att bli den bästa verksamheten för dem vi är till för och på hur vi omsätter nya idéer till verksamhetspraktik.

Vad är det bästa med att vara med i nätverket?
– Alla kloka människor jag fått möjlighet att prata med och samarbeta med! Vi har så många smarta, generösa och erfarna medlemmar!

Varför är det viktigt med ett nätverk för verksamhetsutvecklande metoder?
– Biblioteken behöver hela tiden utvecklas för att kunna vara en relevant resurs för dem vi är till för. Då räcker det inte med att veta vad vi vill göra, vi behöver också veta hur vi ska göra det. För att ta reda på vad våra målgrupper behöver krävs metoder, för att testa och implementera nya arbetssätt krävs metoder, för att planera och prioritera i våra verksamheter krävs metoder och för att utvärdera krävs metoder. Dessutom behöver vi metoder för att strukturerat kunskapsdela med varandra. Bra metoder behövs för stort och smått, från tips på hur vi lägger upp en workshop till hur vi planerar en helt ny verksamhet.

Foto: Tove Eriksson Mrozowski.