Välkomna till årsmöte 2018 i Svensk biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland, 15 mars kl. 18.00 i Svensk biblioteksförenings lokaler.

Snart är det dags för årsmötet i regionföreningen! I år prövar vi ett nytt koncept och tar gemensamt fram vår verksamhetsinriktning.

Vilka frågor relevanta för biblioteken tycker du att regionföreningen ska driva? Hur kan regionföreningen driva på dessa frågor och teman?

Vill du hjälpa oss i styrelsen att ta fram idéer för konkreta aktiviteter under kommande verksamhetsperiod? Kom då på årsmötet den 15 mars.

Maria Telenius kommer att leda oss genom en Open Space-aktivitet.
Mer information om metoden finns på metodbanken.se (nytt fönster)

Anledningen till att vi har valt att göra så är att vi i styrelsen gärna vill få er input. Tidigare år har vi fått in få motioner och vi känner att vi vill anpassa vår verksamhet mer efter era behov.

Vi börjar med lite mat och dryck innan vi startar upp årsmötet. Huvudinslaget för kvällen blir alltså en Open space-aktivitet ledd av Maria Telenius. Vi avslutar med vin och snacks.

Tid: 15 mars 2018 kl 18.00
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, Stockholm. (T-bana Hötorget, uppgång Sergelgatan/Malmskillnadsgatan)

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.
Motioner skickas per e-post till ordförande: jonas.petsson@gmail.com

Anmälan senast 2 mars via denna länk (nytt fönster)
Det går även att anmäla sig per telefon 073-612 16 50.

Ange gärna ev. matallergier/specialkost. Huvudalternativet kommer dock att vara vegetarisk mat.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på föreningens hemsida allt eftersom de blir klara. De kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet. Föredragningslista finns nedan.

Väl mött!

Föredragningslista

1. Fastställande av föredragningslistan
2. Upprättande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer
5. Granskning av framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
6. Open Space-aktivitet
7. Ställningstaganden ifråga om motioner och förslag
8. Val av styrelse enl. stadgarna § 5
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant
10. Val av valberedning varav en sammankallande
11. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning
12. Fastställande av budget
13. Övriga frågor

Med vänliga hälsningar,
Jonas Petersson, ordförande Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland