I enlighet med Svensk biblioteksförenings stadgar paragraf 5 kallas alla medlemmar till årsmöte tisdag 19 maj, på Svenska mässan, Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg.

Valberedningen nås på e-postadressen valberedningen@svbib.se, som går till valberedningens samtliga medlemmar.
Valberedningens sammankallande är Susanne Hägglund. Hon har e-post susanne.hagglund@harnosand.se

Medlem eller grupp som vill att en viss fråga tas upp till beslut på årsmötet kan skicka en skriftlig anmälan till kansliet på adressen: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2, 111 57 Stockholm.

Det går också bra att skicka motioner via mejl, info@svbib.se
Sista motionsdag är 28 februari 2020.