I enlighet med Svensk biblioteksförenings stadgar paragraf 5 kallas alla medlemmar till årsmöte torsdag 20 maj.

Årsmötet planeras att ske digitalt. Mer information kommer att publiceras på biblioteksforeningen.se

Sista motionsdag 1 mars
Vill du skicka en motion till årsmötet gör du det till e-post: info@svbib.se.
Sista motionsdag är 1 mars 2021. Det går också bra att skicka din motion via post, till:
Svensk biblioteksförening
Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm

Vill du ha formuleringshjälp inför skrivandet av din motion?
Ta gärna kontakt med kansliet på info@svbib.se