Hur kan biblioteken stärka demokratins utveckling i en digital era? Hur kan bibliotekspersonal bli än mer aktiv i arbetet med digitaliseringens påverkan på demokratin? På vilket sätt kan bibliotekschefer leda och organisera verksamheten så att den får en ökad legitimitet i dessa frågor? Det var temat på ett seminarium under Bokmässan på fredagförmiddagen, där Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder deltog.

Utgångspunkt för samtalet var den aktuella förstudien ”Biblioteken som tankesmedjor för att stärka den demokratiska utvecklingen”, skriven av mediestrategen Brit Stakston. Lena Arborelius, tf enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning, inledde med att berätta kring det nu avslutade projektet ”Digitalt först med användaren i fokus”, och de många olika perspektiven på digitalisering som fanns med där. Under projektets gång uppmärksammades det att få invånare såg biblioteken som en självklar plats att be om hjälp med till exempel digitala verktyg, men när pandemin kom blev fokuset större på bibliotekens digitala uppdrag. Brit Stakston fick sedan uppdraget att genomföra en förstudie, om hur biblioteken skulle kunna vara en plats för invånare att bedriva en slags tankesmedjeverksamhet.

Karin Linder pratade om vad bibliotekens demokratiska uppdrag kan innefatta i den tid vi lever i nu, och hur aktiva de kan vara själva i den utvecklingen: ”Vad betyder det demokratiska uppdraget? Är det att vi har tillgång till alla böcker, och därmed är vi demokratiska? Eller är det att vi tillåter alla att komma in i våra lokaler och därmed är vi demokratiska? Eller kan vi vara lite mer aktiva, utan att för den sakens skull gå över en gräns där vi uppfattas som politiska. För det är det som är bibliotekens styrka; man är myndighet och man är invånare som möts.”

Förstudien finns att läsa här:
”Biblioteken som tankesmedjor för att stärka den demokratiska utvecklingen”.

Seminariet arrangerades av Kulturutveckling i VGR i samarbete med region Skåne, och finns att se på Bokmässan Play för den som har biljett.