Karin Grönvall, överbibliotekarie vid SLU och ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse, har blivit utsedd att ingå i EBLIDAs Expert Group on Information Law (EGIL).

Utöver sitt arbete på SLU är Karin också ordförande för Kungliga bibliotekets grupp för pliktrelaterad och strategisk insamling, och har stor kunskap inom licensiering, upphovsrätt och integritetsfrågor.

Karin Grönvall nominerades till EGIL av Svensk biblioteksförening och efterträder Jerker Rydén, verksjurist vid Kungliga biblioteket.

Foto: Jonathan Robson