Regional council är helt nytt i IFLA:s nya styrning (governance).

Det finns sex regioner som är indelade utifrån FN:s indelning:

  • Asien och Oceanien,
  • Europa,
  • Latinamerika och Karibien,
  • Mellanöstern och Nordafrika,
  • Nordamerika och
  • Subsahariska Afrika

I varje regional division sitter representanter från länderna som ingår i den regionala divisionen. Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, får en plats i Europa-regionen.

– Det känns spännande och viktigt för IFLA:s framtida arbete och också för relationen till EBLIDA, säger Karin Linder.

Sammansättningen ser lite olika ut beroende på de olika regionernas förutsättningar. Exempelvis ingår enbart två länder i Nord Amerika, vilket gör att där sitter flera från varje land, medan exempelvis Mellanöstern och Nordafrika har satt ett tak på en representant från varje land.

Regional divisions ska jobba med advocacy (förespråkande) och verka för IFLA:s synlighet inom regionen. Regional Council ska koordinera detta arbete.

För varje division väljs en Regional Division Chair och dessa sitter med i Regional Council, som i sin tur leds av en Regional Council Chair som även sitter med i Governing Board.

Här kan du läsa mer, öppnas i nytt fönster!

Parallellt med denna struktur finns Professional Council och Professional Divisions. https://www.ifla.org/node/93662  Därav viktigt att lägga till Regional när man pratar om division, council med mera så att man inte blandar ihop de två.