Grattis Karin Linder som utsetts av regeringen till ny ledamot i insynsrådet vid Statens musikverk till och med den 31 december 2019.

– Jag är väldigt glad. Roligt att få förtroendet att vara ledamot i insynsrådet för verksamhet som angränsar till biblioteksområdet, säger Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

Musikverket (Statens musikverk) är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till verksamma inom scenkonsten som till alla andra intresserade. Det är en myndighet inom kulturdepartementets ansvarsområde som erbjuder stöd och service till kulturlivet i form av bidrag till samarbetsprojekt i musiklivet samt utbildning och studior för konstnärer inom elektronmusiken. Insynsrådet tillför insyn, råd och stöd samt bidrar med kunskap och unik kompetens. Uppgiften är också att säkra demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.