Katarina Michnik är ny ordförande i juryn för Collijnpriset.

Michnik har arbetat i tio år som först doktorand, sedan adjunkt och därefter lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Idag jobbar hon vid de Humanistiska biblioteken, Göteborgs universitet.

– Det är med skräckblandad förtjusning som jag inleder detta uppdrag. Jag ser mycket framemot att få läsa bra studentuppsatser och att diskutera dem tillsammans med mina jurykollegor, säger Michnik.

Michnik har tidigare suttit i juryn som ledamot och säger att de uppsatser som nomineras till Collijnpriset brukar vara intressanta, inspirerande och kompetensutvecklande att läsa.

– Samtidigt är jag lite nervös då Lisa Olsson, som har varit ordförande för Collijnpriset de senaste åren, har gjort ett mycket bra jobb. Så jag har en hel del att leva upp till, säger Michnik.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Först och främst att uppsatsens ämne och frågeställningar är aktuella för svenska lärosätesbibliotek. Samtidigt får det gärna vara ett ämne som inte har tagits upp i alltför många tidigare studentuppsatser. Sedan är uppsatsen ett vetenskapligt arbete och därför är det också viktigt att vinnaren är väl förankrad i en relevant teori och tidigare forskning som ska användas som en utgångspunkt och aktivt stöd för uppsatsens analys. Avslutningsvis är det viktigt att vinnaren retar läsarens nyfikenhet – uppsatsen ska självklart besvara de ställda frågeställningarna, men den ska samtidigt väcka nya frågor och gärna inspirera till diskussion och uppföljande uppsatser.

Vad hoppas du kunna tillföra som ny ordförande för Collijnpriset?
– Jag hoppas att min nyfikenhet på och tidigare vana av att läsa studentuppsatser kan komma till nytta här.