Vi säger grattis till vår medlem Katarina Standár som har utsetts till Årets informationsspecialist 2023.

Standár beskriver sig själv som en extremt nyfiken person som drivs av att se saker utvecklas och röra sig framåt. Hon beskriver även sig själv som en språknörd som får hålla i sig för att inte vara och peta i alla texter som ständigt skrivs. Idag är Standár bibliotekschef på Marie Cederschiöld Högskola i Stockholm.

Hur känns det att vara Årets informationsspecialist?
– Det känns fint! Extremt förvånad men mycket glad och tacksam när jag fick beskedet i juni!

Vad betyder det här priset för dig?
– Priset är för mig ganska stort eftersom jag dels själv arbetat för Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) tidigare i styrelsen samt valberedningen och jobbat som infospecialist sedan 1994 inom biblioteksvärlden (på forskningsbibliotek och på leverantörssidan) med allt vad information och kommunikation innebär inom forskningsbibliotek (akademiska bibliotek och specialbibliotek). Priset uppmärksammar också min kamp för forskningsbibliotekens vikt och synlighet inom andra organisationer än högskolor och universitet såsom museer, myndigheter och andra specialbibliotek. Så för mig är priset viktigt för att lyfta att även de mindre biblioteken har en stor roll att spela inom sina moderorganisationer och att de ständigt måste vara i utveckling och förändring för att matcha omvärldens krav. Vi ska inte ha kvar biblioteken av princip utan för att de behövs och då måste vi konstant visa vad detta kan betyda och ge till våra moderorganisationer.

Priset ges ju till någon som uppmärksammar de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. På vilket sätt jobbar du?
– De senaste tio åren eller så har fokus i mitt arbete framför allt handlat om utveckling av mindre verksamheters arbetsprocesser, digitala medier och den kommunikativa biten av biblioteken inom sina organisationer, omvärldsbevakning och bibliotekets varumärke. Jag brinner för bibliotekets plats och identitet inom den större organisationen och ser ett stort värde i samverkan med andra professioner såsom till exempel pedagoger, arkiv, HR och kommunikation. Det är viktigt att biblioteket och bibliotekarier inte är isolerade delar av sina små organisationer utan att tvärtom integrera dem i det större sammanhanget. Bibliotek och dess informationsspecialister har så bred kompetens och detta ser inte alltid ledningar självklart inom organisationerna. Socialisera sig hela tiden med våra forskare och andra användare. Tillit och förtroende är två ledord. Att ta sig tid att träffa dem, lyssna på dem på riktigt och söka kontakterna även om de inte alltid är självklara.

Vad händer nu?
– Just nu håller jag på och bygger om hela det fysiska biblioteket på ett nytt samlat campus på Södermalm. Vi har sedan jag tog över som chef 2020 slagit samman tre bibliotek till ett, lokaliserat på högskolans nya samlade campus på Ersta och bygger om biblioteket i de gamla fina lokalerna högst upp på Stigberget i den före detta Navigationsskolan. Under tiden 2020–2023 har högskolan bytt namn från Ersta Sköndal Bräcke högskola till Marie Cederschiöld högskola, implementerat en ny akademisk organisation, byggt ett nytt verksamhetsstöd och mycket mera. Högskolebiblioteket fick en ny organisation vid årsskiftet 2022–2023 och är nu en del av högskolans nya större verksamhetsstöd. 2024 ska vi landa i det ombyggda campuset och biblioteket och förhoppningsvis locka fler studenter till mer attraktiva lokaler. Vi håller också sedan en tid på att bygga upp ett mer strategiskt och behovsanpassat stöd till våra forskare och doktorander.