Idag presenterar Kungliga biblioteket sin årliga statistik över de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Det är ett omfattande material som behöver analyseras på djupet, men några slutsatser som kan dras är:

– Statistiken speglar utvecklingen av bibliotekens förändrade verksamhet, med fler aktiviteter, fler e-bokslån och ökade insatser för digital delaktighet kommenterar Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

-Vi ser att fler aktiviteter riktas mot barn och unga, ett ökat utbud av medier på de nationella minoritetsspråken och andra språk, samt ett utökat bestånd och utlåning av medier för personer med läsnedsättning. Det visar att biblioteken framgångsrikt arbetar med att uppfylla bibliotekslagens krav, säger Karin Linder.

-Alltför många elever saknar fortfarande tillgång till bemannade skolbibliotek. De satsningar som regeringen gjort är bra, men huvudmännen måste göra ytterligare satsningar för att leva upp till skollagens intentioner säger, Karin Linder.

Här kan du läsa statistiken som pdf, öppnas i nytt fönster!