Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag på morgonen regeringens vårbudget, som mestadels fokuserar på den pågående coronakrisen. Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder kommenterar här sannolika konsekvenser för de svenska biblioteken.

– Vårbudgeten 2020 fokuserar naturligt nog på Coronapandemin och alla de konsekvenser som kommer med den. Av de sex förslag som lagts tidigare fokuserar tre på att hantera jobb och företag samt hantera en stigande arbetslöshet. Ingen vet hur lång tid det tar att hantera pandemin men vi kan dra slutsatsen att det är långa och starka samhällseffekter som ska hanteras. Samtidigt som vi alla i samhället arbetar med att minska smittspridning måste vi nu arbeta i flera parallella spår för att förbereda oss för framtiden. Regeringens budget visar att deras analys förutser en relativt hög arbetslöshet. Det kommer att påverka alla bibliotek när utbildningsplatserna utökas på universitet och högskolor. Folkbiblioteken kommer sannolikt att få fler utbildningspolitiska uppdrag och förväntas vara delaktiga i den omställning som måste ske på arbetsmarknaden, säger generalsekreterare Karin Linder.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet