Idag har resultaten från PISA 2015, som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, offentliggjorts. Jämfört med resultatet från den förra mätningen som presenterades 2013 har det skett förbättringar samtliga ämnen. I läsförståelse är resultaten nu på samma nivå som 2009.

-Läsförståelse är avgörande för inlärningen i all undervisning, därför är det mycket positivt att den har förbättrats säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening.

Trots förbättringen är resultaten i läsförståelse fortfarande sämre än i PISA 2000. Avståndet mellan hög- och lågpresterande elever har också ökat. Skillnaden mellan pojkar och flickor är också alltjämt stor, även om den minskat sedan förra mätningen.

-Det är oroväckande att skillnaden mellan hög- och lågpresterande elevers läsförståelse har ökat över tid. Skolan måste kunna garantera likvärdighet i utbildningen, bland annat genom att alla elever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Här finns betydligt mer att göra säger Jenny Nilsson.

PISA 2015 (pdf), öppnas i nytt fönster