Genom att involvera invånarna i utvecklingsarbetet nås fler av kommunernas kulturverksamhet. Det visar resultatet från det nationella utvecklingsprojektet Mer för fler, där 32 kommuner deltagit.

Projektet Mer för fler har drivits i samverkan mellan Kulturskolerådet, Svensk biblioteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med projektet har varit att stödja kommunerna i sin verksamhetsutveckling utifrån ett användardrivet arbetssätt, för att på så sätt nå fler och även de som inte deltar i kommunens kulturverksamhet.

– Det är viktigt för folkbiblioteken att utvecklas i dialog med och våga testa nya metoder tillsammans med användarna, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Samverkan mellan Folkbibliotek och kulturskolor

Folkbibliotek och kulturskolor spelar en central roll i att säkerställa barns, ungas och vuxnas tillgång och möjlighet till kulturutövande. Kulturverksamheterna når redan idag många, men långt ifrån alla. Några av de utmaningar som kommunerna i Mer för fler har arbetat med är hur de ska nå och angå målgruppen unga/unga vuxna. Projektet har också inneburit en ökad samverkan mellan bibliotek och kulturskola. Men det tydligaste resultatet är att nästan alla kommuner som deltagit lyfter att de har fått ett tydligare användarperspektiv i sin verksamhet.

Ett övergripande mål har varit att de erfarenheter och det lärande som sker hos deltagande kommuner sprids till fler kommuner och verksamheter. Därför genomförs en erfarenhetskonferens idag, den 23 januari 2019, då även en slutrapport kommer att presenteras.

Här kan du läsa hela rapporten som pdf, öppnas i nytt fönster!