Bibliotek är en kraft för förändring – för individen och för samhället.

En fortsatt utveckling kräver bred kompetens och kontinuerlig professionsutveckling för medarbetarna. Under Biblioteksdagarna 2019 fokuserar vi på kompetens; vad vi menar med begreppet, vilken kompetens som behövs och hur vi skapar förutsättningar för att allas kompetens tas tillvara.

– Kompetens är ett ämne som diskuteras livligt bland våra medlemmar. Vi vill fördjupa diskussionen, samt ta upp frågan kring framtida kompetens, säger Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

Anmälan är nu öppen och föreläsare och övrigt programinnehåll kommer att presenteras efter hand.

Till anmälan

Liksom vid årets konferens blir det ett gemensamt program för alla deltagare.

– I utvärderingen av Biblioteksdagarna 2018 såg vi att det var ett uppskattat upplägg och vi kommer därför att genomföra Biblioteksdagarna på liknande sätt nästa år, säger Karin Linder.

Här kan du läsa mer om Biblioteksdagarna 2019 som kommer att arrangeras i Helsingborg 15 – 17 maj.

 Biblioteksdagarna 2019 i samarbete med Helsingborgs stad